Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển của Công ty Cổ Phần EPOS Toàn Cầu

CHIẾN LƯỢC

Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu thành lập năm 2018, là một tổ chức tư vấn – dịch vụ, xúc tiến thương mại; Tư vấn tài chính bảo hiểm; Đào tạo hướng nghiệp cung ứng lao động; Liên danh liên kết thực hiện các dự án sản xuất, kết nối thị trường, phân phối sản phẩm, dịch vụ; Xây dựng và phát triển hệ thống các điểm trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm OCOP mang tên thương hiệu OCOP-POS.

Đồng hành cùng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đặt mục tiêu giai đoạn I (2023-2025) mở 700 điểm OCOP-POS trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí: Mỗi tỉnh, mỗi huyện mở 1 điểm, tiếp tục hoàn thành mục tiêu giai đoạn II (2025-2027) phát triển trên 2.500 điểm OCOP-POS trên toàn quốc.