Tầm nhìn sứ mệnh

Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu thành lập năm 2018, là một tổ chức Tư vấn - Dịch vụ; Xúc tiến - Thương mại; Tư vấn tài chính bảo hiểm; Đào tạo hướng nghiệp cung ứng lao động; Liên danh liên kết thực hiện các dự án sản xuất, kết nối thị trường, phân phối sản phẩm, dịch vụ; Xây dựng và phát triển hệ thống các điểm trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm OCOP mang tên thương hiệu OCOP-POS.

TẦM NHÌN

 

Trở thành đơn vị phân phối sản phẩm OCOP hàng đầu thông qua Hệ thống các điểm trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm OCOP và Thương mại Điện tử

SỨ MỆNH

.

 

Tư vấn, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đến với cộng đồng người tiêu dùng thông qua nền tảng công nghệ, chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ, đảm bảo chất lượng và lợi ích các bên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các chủ thể OCOP.

• Xây dựng cộng đồng tiêu dùng OCOP để người Việt được hưởng lợi ích từ sản phẩm OCOP.

• Giúp hộ gia đình, HTX, DN sản xuất phát triển kinh tế địa phương bền vững, bảo tồn giá trị văn hóa